رزومه بهاره کرمی مشاور آکادمی آرفا

بهاره خانم کرمی، رتبه 478 کنکور انسانیه. 

او الان دانشجوی رشته دبیری دانشگاه فرهنگیان تهرانه. 

بهاره یه مشاور جدی و پیگیر و دلسوزه و میتونه به بچه های انسانی که میخوان رتبه زیر 1000 کنکور بشن کمک کنه😍