داشتن برنامه ریزی امری ضروری برای رسیدن به موفقیت است، اما مکتوب کردن برنامه هم نکته بسیار مهمی است. نوشتن برنامه به نظم و اجرای آن کمک زیادی می کند. یک نکته مهم دیگر متمرکز بودن برنامه ها و عدم پراکندگی است که باعث می شود علاوه بر اهداف روزانه و کوتاه مدت، اهداف بلندمدت مثل افزایش ساعت مطالعه، تعداد تست، بازبینی سوالات شک دار و... هم مورد توجه قرار گیرند.

یکی از مهم ترینِ این نکات، اصلاح عادت های مطالعاتی و همچنین سبک زندگی بوده است؛ یعنی علاوه بر در نظر گرفتن تایم مطالعه، زمان خواب، وعده های غذایی، میزان استفاده از تلفن همراه در طول روز و... هم مورد توجه من قرار می گرفت. یک نکته مهم دیگر، توجه به تنوع دروس در برنامه است. تعادل هم موضوع بسیار مهمی است و زمان مطالعه در روزهای مختلف باید روند متناسبی داشته باشد و نوسان درست نیست.

در مجموع استفاده از یک دفتر برای برنامه ریزی تاثیر زیادی بر بهبود روش های مطالعه و عملکرد دارد