امتحان

روش های کاهش استرس در شب امتحان

/stress

این روزها که مشغول امتحانات هستی و داری به کنکور نزدیک میشی، حتما خیلی استرس داری. این کلیپ استاد آرش فتحعلی رو ببین تا بتونی استرس خودت را مدیریت کنی و از بین ببریش.