اهمال کاری

بهترین راه مقابله با اهمال کاری

/ehmalkari

اگر تو هم موقع درس خوندن دچار اهمال کاری میشی و همش درس خوندنت رو عقب میندازی، از سیستم پاداش همبرگری استفاده کن. استاد آرش فتحعلی در این ویدیو، این روش رو بهت یاد داده.