رتبه

فوت کوزه گری برای رتبه زیر 2000

/rotbe

اگه میخوای به سادگیبرای کنکور تیر رتبه زیر 2000 بشی، فوت کوزه گری رو از استاد آرش فتحعلی یاد بگیر. اینویدیو رو تا انتها ببین و نظرتو بهمون بگو.