رتبه برتر

فوت کوزه گری برای رتبه زیر 2000

/rotbe

اگه میخوای به سادگیبرای کنکور تیر رتبه زیر 2000 بشی، فوت کوزه گری رو از استاد آرش فتحعلی یاد بگیر. اینویدیو رو تا انتها ببین و نظرتو بهمون بگو. 


ویژگی های رتبه برترهای کنکور

/post-32

همه رتبه برترهای کنکور، 3 ویژگی مشترک دارند. در این ویدیو، ویژگی های مشترکی که از افراد رتبه های برتر کنکور می سازد را از زبان استاد آرش فتحعلی خواهیم شنید.