سازمان سنجش

ویژگی های رتبه برترهای کنکور

/post-32

همه رتبه برترهای کنکور، 3 ویژگی مشترک دارند. در این ویدیو، ویژگی های مشترکی که از افراد رتبه های برتر کنکور می سازد را از زبان استاد آرش فتحعلی خواهیم شنید.