کنکور دی

ویژگی های رتبه برترهای کنکور

/post-32

همه رتبه برترهای کنکور، 3 ویژگی مشترک دارند. در این ویدیو، ویژگی های مشترکی که از افراد رتبه های برتر کنکور می سازد را از زبان استاد آرش فتحعلی خواهیم شنید.


روش های کاهش استرس در شب امتحان

/stress

این روزها که مشغول امتحانات هستی و داری به کنکور نزدیک میشی، حتما خیلی استرس داری. این کلیپ استاد آرش فتحعلی رو ببین تا بتونی استرس خودت را مدیریت کنی و از بین ببریش.